Καραμανλής 1907-1998 by Κωνσταντίνος Σβολόπουλος

Καραμανλής 1907-1998

By Κωνσταντίνος Σβολόπουλος

  • Release Date: 2012-08-12
  • Genre: Biographies & Memoirs
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Η πραγμάτευση των ιστορικών γεγονότων και του ιστορικού πλαισίου επιχειρείται µέ τη συγγραφή αυτή να γίνει µέ μέθοδο επιστημονική. Αποκρούεται η σύναψη της ιστορικής πραγματικότητας µέ τις ρευστές συγκυρίες της τρέχουσας πολιτικής ζωής και επιδιώκεται η εκτίµηση όσων γεγονότων και καταστάσεων επέβαλαν, τότε, την ανάληψη δράσης η τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης. Αποκρούεται, δεύτερον, η μονοµερής απόδοση της προτεραιότητας σε µεµονωµένους παράγοντες-συλλογικούς η ατοµικούς, ιδεολογικούς, γεωπολιτικούς η οικονομικούς. Θεωρείται, τρίτον, αδόκιµη η αποκλειστική επικέντρωση της αφήγησης στα ελληνικά πράγµατα ερήµην της ευρύτερης διεθνούς συγκυρίας. Επιδιώκεται, ακόµη, η ανταπόκριση στην ανάγκη να επιδειχτεί πνεύµα κατανόησης έναντι πολιτικών προσώπων που έδρασαν κατά το παρελθόν µέ κύριο γνώμονα το δηµόσιο συμφέρον. Η διατύπωση, τέλος, λόγου έντιµα τεκμηριωμένου προϋποθέτει την επιµελή αναδίφηση και διασταύρωση των πηγών θεμελιωμένη στη γνώση και στη δημιουργική φαντασία.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου, έργο του Π. Τέτση.

keyboard_arrow_up